Ejendomsfacade

Facaderenovering

  • Sted: Hellerup Strandvejen
  • Opgave: Facaderenovering

Ny facade

Her havde vi en facade der skulle pudses og filses.